PATRONUS - PROFESJONALNA POMOC PRAWNA DLA CIEBIE !!


WAŻNE LINKI I ADRESY:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
Tel. 22 33 37 326;
Fax 22 33 37 329;
www.rzu.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. 22 33 26 600;
Fax 22 33 26 793;
www.knf.gov.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
Tel. 22 53 96 100;
Fax 22 53 96 261, 53 96 262;
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 15 100;
Fax 22 55 15 199;
www.pbuk.com.pl

PZU S.A.
00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24
Tel. 22 58 22 100, 58 22 860, 58 22 862;
Fax 22 58 22 881, 58 22 861, 58 22 811;
wwww.pzu.pl

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
00-876 Warszawa
Ul. Ogrodowa 58
Tel. 22 58 26 300 - 304
Fax 22 58 26 305 - 306
www.ptu.pl

UNIQA TU S.A.
90-520 Łódź
ul. Gdańska 132
Tel. 42 63 44 700, 63 44 705, 63 44 706;
Fax 42 63 77 687, 63 77 430;
www.uniqa.pl

TUiR WARTA S.A.
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Tel. 22 58 10 100, 58 10 900;
Fax 22 58 11 374(5);
infolinia: 0 801 308 308
www.warta.pl

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15
Tel. 22 44 44 444;
Fax 22 44 44 401;
www.link4.com.pl

HDI Asekuracja TU S.A.
02-304 Warszawa
Al. Jerozolimskie 133A
Tel. 22 38 45 000;
Fax 22 36 01 465;
www.hdi-asekuracja.pl

TU INTER POLSKA S.A.
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 172
Tel. 22 33 37 500;
Fax 22 33 37 501;
www.interpolska.pl

GENERALI TU S.A.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15 B
Tel. 22 54 30 500;
Fax 22 54 30 897, 54 30 894;
infolinia: 0 801 343 343
www.generali.pl

STU ERGO HESTIA S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
Tel. 58 55 56 000;
Fax 58 55 56 001;
infolinia: 0 801 107 107
www.hestia.pl

TU COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162
Tel. 22 50 16 000;
Fax 22 50 16 001;
www.compensa.com.pl

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21A
Tel. 22 54 41 400, 54 41 470 (71);
Fax 22 54 41 451, 54 41 474;
www.fiatubezpieczenia.pl

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
Tel. 22 55 50 050;
Fax 22 55 50 052;
www.axa.pl

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Tel. 22 55 74 912;
Fax 22 55 74 922;
infolinia: 0 801 888 444
www.aviva.pl

TUiR ALLIANZ Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
Tel. 22 56 74 000;
Fax 22 56 74 040;
infolinia: 0 801 102 030
www.allianz.pl

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
00 - 963 Warszawa
ul. Ks. I. Skorupki 5
Tel. 22 44 47 001;
Fax 22 44 47 002;
www.breubezpieczenia.pl

TU EULER HERMES S.A.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 50 B,
Tel. 22 38 54 655;
Fax 22 38 54 880;
www.eulerhermes.pl

TU INTER POLSKA S.A.
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 172
Tel. 22 33 37 500;
Fax 22 33 37 501;
www.interpolska.pl

MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
Tel. 58 55 56 304;
Fax 58 55 56 302;
infolinia: 0 801 107 108
www.hestia.pl

TU POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162A
Tel. 22 50 16 850, 50 16 858;
Fax 22 50 16 851;
www.pzm.pl

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
Tel. 22 50 56 100;
Fax 22 50 56 101;
infolinia: 0801 188 160
www.signal-iduna.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
Tel. 22 53 76 803;
Fax 22 53 76 804;
www.interrisk.pl

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
Tel. 22 58 99 000;
Fax 22 58 99 090;
www.libertydirect.pl